تبلیغات
کانون فرهنگی ثقلین افشار دارالامان - خلاصه ای از زندگی حضرت زهرا سلام الله :
کانون فرهنگی ثقلین افشار دارالامان

کانون فرهنگی ثقلین یک نهاد فرهنگی اجتماعی بوده به شکل رایگان فعالیت مینماید.

خلاصه ای از زندگی حضرت زهرا سلام الله :

پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389

مقدمه:

سلام ودرود خدا بر یگانه بانوئی که در عرش الهی محبوب ملائکه مقرب وهم کلام با برترین آنان وحامل علم خدا یعنی جبرئیل امین بود .درود بیکران خداوند بر فاطمه (س) که بهجت قلب ونور چشم رسول (ص) وعزیزترین انسان ها در پیشگاه او بود ؛ وجودی که نور پیامبر (ص) سراسر او را احاطه نموده بود واز جهت شبیه ترین مردم در رفتار وکردار به رسول خدا بود .

این چه موجودی است که رسول خدا به هنگام قیامت وصحنه محشر جبرئیل از طرف راست او ومکائیل در جانب چپ ، وامیر المؤمنین علی بن ابیطالب سلام الله علیه در جلو او ، ودو آقا، جوانان اهل بهشت ( حضرت امام حسن وحضرت امام حسین علیه السلام ) در پشت سر او حرکت می کنند واینچنین با جلالت وارد محشر می گردد وندائی از جانب حق تعالی می رسد وایشان را به خلائق معرفی می نماید تا این که وارد بهشت شود وخداوند به او می فرماید از من درخواست نما تا به تو عطا نمایم وهر آرزوئی که داری جامه عمل خواهم پوشاند واو در جواب خداوند عرض می کند ؛ تو بزرگترین آرزوی من بودی وهستی . واز خداوند تقاضا می کند که محبین مرا به آتش دوزخ مسوزان . وخداوند در جواب می فرماید : قبل از خلقت آسمان ها وزمین با خود عهد نموده ام که محبین تو را به آتش دوزخ نسوزانم .

مقصود از نقل این مطلب  آن است که ، شخصیتی که اینچنین مورد احترام خدا ورسول خدا وانبیاء الهی است وکلام ووجود وحرکات او در ملک وملکوت ودر دنیا وآخرت تاثیر می گذارد آیا بر ما نیست تا هر چه بیشتر خود را به این حقیقت نورانی نزدیک نمائیم ؛ وآیا بر جامعه ما خصوصاً خواهران محترمه ما سزاوار است که از خیل کثیر وکوثر الهی که برای همه عالم است دور باشند ؟!

زهرای عزیز عشق واردت قلبی عاشقانه ما به تو تنها نه از آن روست که تو دخت رسول اکرمی کفو علی مرتضی وام ائمه ! ونه بدان روی که حبیبه وبرگزیده پروردگاری ومظهر ولایت حضرت حق  . ونه بدان جهت که در سیر به سوی معبود ومحبوب به والاترین مرحله قرب ره یافتی . ونه بدان دلیل که رب العالمین بزرگترین فرشته مقرب را وسفیر وحی را که جبرئیل امین بود برای تسلی ودلداریت بر تو نازل فرمود . ونه برای دیگر مقامات معنوی ومراتب بندگی تو . گرچه هر یک از اینها کافی است  تا هر کس را که از منزلت انسانی بهره ای دارد ودر راه نیل به مقصد بزرگ آفرینش گام برمی دارد مجذوب تو سازد ومرغ جانش به هوای کوی تو پرواز کند . اما ارادت ومحبت ما به تو علاوه بر این از آن روست که روز سپید کرامت وحیات طیبه جامعه - خانواده خویش را مدیون توایم . دلهای دختران ما قلبهای زنان ما ودر یک کلام زندگی ما از تو نور گرفته وبا نام تو وعشق تو معنا یافته است . وخود را درپرتو شخصیت تو یافته ایم . ما اذعان داریم که همه چیزمان از تو وبیت تو ومکتب توست . همان بیت محقر وگلی . لکن معطر ومنور واز تمامی جهان خلقت والاتر وبرتر !

وتمام ارزش آن خانه کوچک ومحقر وگلی همین است که خانه دل ووجود انسانها را نور وفضیلت بخشیده وبسوی مبدا آفرینش راه نموده است . آری زهرای مظلوم وبال وپر شکسته ! زنان ودختران ما سپیده انسانیت وفجر فضیلت خویش را مدیون تواند. توئی الگو واسوه  ووالا. تو با مبارزه قهرمانانه خویش راه ظلم ستیزی را به آنان آموختی ! وبا عبادت ، عفاف ، عصمت وحجاب خویش مسیر تکامل واوج عظمت یک زن را به جهان نشان دادی ! وبا زهد وبی اعتنائی به مظاهر فریبنده مادی دنیا ارزش والائی انسان را تبلور بخشیدی ، وبا حمایت از دین خدا وانقلاب پیامبر وامام خویش وتحمل سختی ها وناملایمات به مبارزه برخاستی وبا علم ومعرفت خود بلندای منزلت انسانی را بخصوص برای زنان تبیین کردی وبا ارجمندترین شیوه خانه داری ، شوهرداری ، تربیت وپرورش فرزندان شیوه جهاد زن در اسلام را به نمایش گذاشتی ودر یک کلام در تمام ابعاد وشئون زندگی ، بهترین وارزشمندترین روش زندگی وحیات زیبای انسانی را برای همیشه به انسانها آموختی !

ریشه عشق ما وعلاقه ما به تو حکایتگر ارتباط  ما با یک تاریخ است .

او برترین بانوی جهان ، و بانوی بهشتی بوده است . فاطمه محبوبترین افراد نزد پیامبر بود ، آنچنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده : فاطمه پاره تن من وروشنی دیده ومیوه دل من است . آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می کند و آنچه شادش کند ، مرا شاد می کند ؛ او نخستین کس از اهل بیت من است که به من می پیوندد.

 

حکایاتی از آئین همسرداری وادب زهرا (س):

الف - زهرا از دیدگاه علی (ع) :

پاسخ صریح وزیبای علی (ع) به پیامبر (ص) در فردای عروسی ، فاطمه را بهترین یار ومدد کاردر طاعت حق معرفی می کند . وقتی که پیامبر (ص) از او پرسید : زهرا را چگونه یافتی ؟ عرض کرد : نعم العون علی طاعه الله . فاطمه چه خوب یاوری برای طاعت الهی است ..

 

ب -  ایثار وتعاون زهرا (س) :

ایثار واز خودگذشتگی یکی از مهمترین عوامل استحکام روابط میان اعضای یک مجموعه است ، نمونه ای از ایثار وگذشت در زندگی هر انسانی نشانه بزرگی روح وعلو همت اوست . در زندگی فاطمه (س) وایثار در برابر شوی بزرگش نمونه های بارزی به چشم می خورد . هنگامی که پیامبر آندو را مشغول کار دید از آنها پرسید کدامیک از شما خسته ترید ؟ هر یک از آنها دیگری را مقدم دانسته واو را خسته از مشقت کار ذکر کرد.

 

د - تقسیم کار:

یکی از نمادهای زندگی مشترک زندگی علی (ع) وفاطمه (س) تقسیم مطلوب وظایف ناشی از زندگی مشترک بود . وقتی که پیامبر تقاضا کردند تا کارها را میان آن دو تقسیم کند ، رسول خدا (ص) کارهای خانه را به فاطمه (س) سپرد ومسئولیت خارج از منزل را به علی (ع) واگذار کرد . زهرا (س) بارها اظهار خشنودی می کرد ورضایت خود را از تقسیم ابراز می داشت .

 

ذ - محبت به همسر (رعایت یکدیگر ) :

پیامبر اکرم (ص) بارها دختر وداماد گرامی اش را به محبت یکدیگر سفارش می فرمود . روزی به زهرا فرمودند : دخترم شوهر تو بهترین همسرهاست تو را از نافرمانی او بر حذر می دارم . سپس به علی (ع) فرمود : علی جان به همسرت مهربانی کن زیرا فاطمه پاره تن من است . رنج او رنج من است وشادی او خشنودی من است .

 

ه - رازداری زهرا (س):

روزی فاطمه (س) به حضورپدرش رسید در حالیکه آثار ضعف وگرسنگی از چهره فرخنده اش نمایان بود . رسول خدا (ص) با مشاهده این حالت دستهایش را به سوی آسمان بلند نمود وگفت : خدایا گرسنگی فرزندم را به سیری تبدیل کن ووضع او را سامان بده .

آری زهرا (س) از فقر خانه علی شکوه نمی کند وپیامبر بدون اینکه زهرا سخنی یه او بگوید از ضعف وگرسنگی او باخبر می شود . که این خود یکی از نمونه های پایبندی یه اساس واسرار خانواده است .

 

ز- فداکاری وصبر بر فقر :

صبح یکی از روزها که علی (ع) وفاطمه در کنار هم بودند علی (ع) برای رفع گرسنگی شدید خود از همسرش غذایی را طلب کرد . زهرا (س) گفت : خود دو روز است که چیزی نخورده ام وهر چه در خانه بود برای شما وفرزندان آورده ام .

علی (ع) فرمود : چرا مرا از این امر آگاه نساختی ، تا برای تهیه غذا اندیشه کنم . زهرا (س) پاسخ داد : از خدای خود شرم کردم که چیزی از تو بخواهم که انجام آن برای تو دشوار باشد .

 

ح - نگاه شفا وروح بخش :

امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند : هیچ گاه فاطمه از من نرنجید. واو نیز هرگز مرا نرنجاند . او را به هیچ کاری نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم . وهر گاه بصورت ورخساره اش نظاره می کردم تمام غصه های من برطرف می شد . ودردهایم را فراموش می کردم . بخدا قسم هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود . او نیز هیچ گاه مرا خشمگین نکرد . آری فاطمه (س) برای ایجاد یک محیط آرام وبا صفا در درون خانه بود وآنچه می گفت در جهت اهداف همسر فداکار ودلاورش بود .


Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:34 ب.ظ

Wow tons of good tips.
enter site natural cialis tadalafil 20 mg order generic cialis online wow cialis 20 viagra or cialis cialis 20 mg cialis generico online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen wo cialis purchasing
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:05 ق.ظ

Information clearly considered!.
cialis generika safe dosage for cialis cialis tablets for sale buy original cialis prescription doctor cialis where cheapest cialis cialis sans ordonnance generic cialis pill online cialis reviews trusted tabled cialis softabs
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:01 ق.ظ

Terrific write ups. Many thanks.
cialis prices in england buy generic cialis look here cialis order on line cialis free trial cialis et insomni look here cialis order on line cialis baratos compran uk side effects of cialis cialis canada tadalafil generic
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:30 ب.ظ

Wow quite a lot of useful tips.
buy cialis online cialis daily where to buy cialis in ontario cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse prices for cialis 50mg cialis dose 30mg cialis generisches kanada venta cialis en espaa cialis herbs
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous write ups!

price cialis per pill calis cialis tablets click here cialis daily uk buy cialis sample pack deutschland cialis online cialis online deutschland cialis savings card click here to buy cialis viagra or cialis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:59 ب.ظ

You definitely made the point!
look here cialis cheap canada acheter cialis kamagra compare prices cialis uk cialis efficacit il cialis quanto costa cialis canada order a sample of cialis cialis generico postepay cipla cialis online viagra vs cialis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Wow lots of wonderful info!
interactions for cialis price cialis per pill generic cialis levitra buy cialis uk no prescription venta cialis en espaa only now cialis for sale in us only best offers cialis use cialis coupons cialis dosage amounts cialis 10 doctissimo
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Thanks. Good stuff!
cialis kaufen bankberweisung click here to buy cialis cialis sans ordonnance safe dosage for cialis cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis click now buy cialis brand enter site natural cialis venta de cialis canada prezzo cialis a buon mercato
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:23 ق.ظ

You made your point very nicely.!
cialis name brand cheap achat cialis en itali prezzo cialis a buon mercato low cost cialis 20mg cialis 5 mg buy we recommend cialis info cialis 5mg prix low cost cialis 20mg cialis professional yohimbe cialis rezeptfrei
cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:39 ب.ظ

Superb info, Thanks.
how do cialis pills work generic cialis pill online cialis generico milano buying cialis overnight online cialis overnight cialis tadalafil cialis from canada cialis with 2 days delivery only now cialis 20 mg cialis 5 mg funziona
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:25 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis 5 mg effetti collateral cialis pills in singapore how does cialis work american pharmacy cialis cialis billig cialis wir preise order generic cialis online fast cialis online how does cialis work cialis prices in england
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 11:06 ب.ظ

You stated that effectively.
viagra vs cialis only here cialis pills cialis generika in deutschland kaufen are there generic cialis canada discount drugs cialis viagra vs cialis cialis generico cialis generic availability cialis vs viagra generico cialis mexico
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 11:14 ق.ظ

Fine forum posts. Kudos.
cialis cost cialis per paypa acquisto online cialis cialis professional from usa cialis prices we use it cialis online store buy name brand cialis on line viagra or cialis prix cialis once a da cialis generico in farmacia
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Thanks! I value it!
cialis mit grapefruitsaft we use it 50 mg cialis dose cialis rezeptfrei sterreich safe dosage for cialis cialis soft tabs for sale generico cialis mexico generic cialis in vietnam cialis with 2 days delivery cialis sale online cialis e hiv
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this.
dosagem ideal cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 200 dollar savings card cialis en 24 hora cialis herbs cialis qualitat cialis 20mg buying cialis in colombia cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:14 ق.ظ

You actually revealed this fantastically.
wow cialis tadalafil 100mg cost of cialis per pill how much does a cialis cost ou trouver cialis sur le net buy cialis cheap 10 mg purchase once a day cialis cialis 5 effetti collaterali free generic cialis buy cialis sample pack tadalafilo
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:01 ب.ظ

Nicely voiced genuinely. !
cialis canadian drugs generic cialis review uk cialis name brand cheap cialis generic cialis savings card effetti del cialis cialis 5mg the best site cialis tablets generic cialis 20mg tablets prix de cialis
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:09 ب.ظ

You said it very well..
generic cialis levitra cialis in sconto non 5 mg cialis generici we like it cialis price cialis generico lilly low dose cialis blood pressure cipla cialis online acheter du cialis a geneve cialis 20 mg buy cialis uk no prescription
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 05:41 ب.ظ

Fantastic info. Many thanks!
trust pharmacy of canada trusted pharmacy canada northwest pharmacies mail order best canadian pharmacies online northwestpharmacy canadian pharmacies online prescriptions online canadian pharmacies canadian pharmaceuticals drugs for sale in mexico northwest pharmacies online
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:35 ب.ظ

Thanks. I value this.
cialis 5 effetti collaterali cialis cost viagra cialis levitra cialis efficacit cialis flussig generic cialis soft gels look here cialis order on line generic cialis pro comprar cialis 10 espa241a cialis generico lilly
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:09 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis preise schweiz viagra cialis levitra calis enter site 20 mg cialis cost enter site 20 mg cialis cost viagra vs cialis cialis super acti rx cialis para comprar cialis 5 mg buy when can i take another cialis
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:21 ب.ظ

Awesome information. Many thanks.
cialis generico lilly buy cialis online legal cialis 20mg cialis daily reviews bulk cialis female cialis no prescription cialis lowest price tadalafil 5mg we recommend cialis info cialis purchasing
taking cialis daily
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:58 ق.ظ

You revealed it effectively!
look here cialis cheap canada free generic cialis sublingual cialis online cialis purchasing precios cialis peru wow look it cialis mexico generic cialis fast cialis online generic cialis 20mg uk cialis en 24 hora
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:48 ب.ظ

Superb facts, Kudos!
brand cialis nl buy cialis online nz cialis taglich cialis kaufen wo only best offers 100mg cialis prix cialis once a da online prescriptions cialis order a sample of cialis cialis flussig click now buy cialis brand
Buy viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:01 ق.ظ

You said it adequately.!
viagra buy no prescription how do you buy viagra buy viagra online without prescription buy cheap viagra online with prescription how do i buy viagra online buy viagra online forum online pharmacy generic viagra viagra with prescription online viagra cheap online cheap viagra online
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 05:22 ب.ظ

Wonderful forum posts. Cheers.
callus pastillas cialis y alcoho venta de cialis canada only best offers 100mg cialis does cialis cause gout weblink price cialis buy cialis cialis free trial cialis mit grapefruitsaft trusted tabled cialis softabs
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 09:59 ب.ظ

Reliable tips. Thank you.
click now buy cialis brand cialis per paypa cialis dosage enter site 20 mg cialis cost cialis for sale in europa cialis canada on line cialis taglich cialis tablets australia how much does a cialis cost buy online cialis 5mg
Cialis pills
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:06 ب.ظ

Thanks a lot. Ample forum posts.

cialis 20 mg best price callus cialis dosage recommendations canadian cialis cialis generico in farmacia fast cialis online purchasing cialis on the internet canada discount drugs cialis the best choice cialis woman dosagem ideal cialis
livejasmin online credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 01:59 ق.ظ
من بسیار خوشحالم که این وب سایت را کشف کردم.
به خاطر این، می خواستم از زمان شما متشکرم
فوق العاده خواندن!! من قطعا همه چیز را دوست داشتم
این و من شما را نجات داد به چیزهای جدید در وب سایت خود نگاه کنید.
weed
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:51 ب.ظ
چیزی که من درک نمی کنم این است که در واقع شما چقدر باهوش تر از آنچه که ممکن است قدردانی می کنید
الان هم همینطور شما بسیار هوشمند هستید بنابراین شما به طور قابل توجهی می دانید
در ارتباط با این موضوع، من به طور جداگانه تولید آن را از بسیاری از آن را در نظر بگیرید
زوایای متعدد مردان و زنان شبیه آن نیستند، مگر اینکه این کار را با زن گاگا انجام دهیم!
مواد غذایی شما عالی است. تمام وقت با آن برخورد کنید!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
!-- Begin k3cod.com Chatroom Code -->
چت روم

كد نوحه

كد مداحی

كد تقویم

دریافت كد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar

مرجع تمامی وبلاگ نویسان جوان

br>

دریافت كد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar

مرجع تمامی وبلاگ نویسان جوان

'http://hadith.shiaha.com/rooz.js' language=javascript >