تبلیغات
کانون فرهنگی ثقلین افشار دارالامان - خلاصه ای از زندگی حضرت زهرا سلام الله :
کانون فرهنگی ثقلین افشار دارالامان

کانون فرهنگی ثقلین یک نهاد فرهنگی اجتماعی بوده به شکل رایگان فعالیت مینماید.

خلاصه ای از زندگی حضرت زهرا سلام الله :

پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389

مقدمه:

سلام ودرود خدا بر یگانه بانوئی که در عرش الهی محبوب ملائکه مقرب وهم کلام با برترین آنان وحامل علم خدا یعنی جبرئیل امین بود .درود بیکران خداوند بر فاطمه (س) که بهجت قلب ونور چشم رسول (ص) وعزیزترین انسان ها در پیشگاه او بود ؛ وجودی که نور پیامبر (ص) سراسر او را احاطه نموده بود واز جهت شبیه ترین مردم در رفتار وکردار به رسول خدا بود .

این چه موجودی است که رسول خدا به هنگام قیامت وصحنه محشر جبرئیل از طرف راست او ومکائیل در جانب چپ ، وامیر المؤمنین علی بن ابیطالب سلام الله علیه در جلو او ، ودو آقا، جوانان اهل بهشت ( حضرت امام حسن وحضرت امام حسین علیه السلام ) در پشت سر او حرکت می کنند واینچنین با جلالت وارد محشر می گردد وندائی از جانب حق تعالی می رسد وایشان را به خلائق معرفی می نماید تا این که وارد بهشت شود وخداوند به او می فرماید از من درخواست نما تا به تو عطا نمایم وهر آرزوئی که داری جامه عمل خواهم پوشاند واو در جواب خداوند عرض می کند ؛ تو بزرگترین آرزوی من بودی وهستی . واز خداوند تقاضا می کند که محبین مرا به آتش دوزخ مسوزان . وخداوند در جواب می فرماید : قبل از خلقت آسمان ها وزمین با خود عهد نموده ام که محبین تو را به آتش دوزخ نسوزانم .

مقصود از نقل این مطلب  آن است که ، شخصیتی که اینچنین مورد احترام خدا ورسول خدا وانبیاء الهی است وکلام ووجود وحرکات او در ملک وملکوت ودر دنیا وآخرت تاثیر می گذارد آیا بر ما نیست تا هر چه بیشتر خود را به این حقیقت نورانی نزدیک نمائیم ؛ وآیا بر جامعه ما خصوصاً خواهران محترمه ما سزاوار است که از خیل کثیر وکوثر الهی که برای همه عالم است دور باشند ؟!

زهرای عزیز عشق واردت قلبی عاشقانه ما به تو تنها نه از آن روست که تو دخت رسول اکرمی کفو علی مرتضی وام ائمه ! ونه بدان روی که حبیبه وبرگزیده پروردگاری ومظهر ولایت حضرت حق  . ونه بدان جهت که در سیر به سوی معبود ومحبوب به والاترین مرحله قرب ره یافتی . ونه بدان دلیل که رب العالمین بزرگترین فرشته مقرب را وسفیر وحی را که جبرئیل امین بود برای تسلی ودلداریت بر تو نازل فرمود . ونه برای دیگر مقامات معنوی ومراتب بندگی تو . گرچه هر یک از اینها کافی است  تا هر کس را که از منزلت انسانی بهره ای دارد ودر راه نیل به مقصد بزرگ آفرینش گام برمی دارد مجذوب تو سازد ومرغ جانش به هوای کوی تو پرواز کند . اما ارادت ومحبت ما به تو علاوه بر این از آن روست که روز سپید کرامت وحیات طیبه جامعه - خانواده خویش را مدیون توایم . دلهای دختران ما قلبهای زنان ما ودر یک کلام زندگی ما از تو نور گرفته وبا نام تو وعشق تو معنا یافته است . وخود را درپرتو شخصیت تو یافته ایم . ما اذعان داریم که همه چیزمان از تو وبیت تو ومکتب توست . همان بیت محقر وگلی . لکن معطر ومنور واز تمامی جهان خلقت والاتر وبرتر !

وتمام ارزش آن خانه کوچک ومحقر وگلی همین است که خانه دل ووجود انسانها را نور وفضیلت بخشیده وبسوی مبدا آفرینش راه نموده است . آری زهرای مظلوم وبال وپر شکسته ! زنان ودختران ما سپیده انسانیت وفجر فضیلت خویش را مدیون تواند. توئی الگو واسوه  ووالا. تو با مبارزه قهرمانانه خویش راه ظلم ستیزی را به آنان آموختی ! وبا عبادت ، عفاف ، عصمت وحجاب خویش مسیر تکامل واوج عظمت یک زن را به جهان نشان دادی ! وبا زهد وبی اعتنائی به مظاهر فریبنده مادی دنیا ارزش والائی انسان را تبلور بخشیدی ، وبا حمایت از دین خدا وانقلاب پیامبر وامام خویش وتحمل سختی ها وناملایمات به مبارزه برخاستی وبا علم ومعرفت خود بلندای منزلت انسانی را بخصوص برای زنان تبیین کردی وبا ارجمندترین شیوه خانه داری ، شوهرداری ، تربیت وپرورش فرزندان شیوه جهاد زن در اسلام را به نمایش گذاشتی ودر یک کلام در تمام ابعاد وشئون زندگی ، بهترین وارزشمندترین روش زندگی وحیات زیبای انسانی را برای همیشه به انسانها آموختی !

ریشه عشق ما وعلاقه ما به تو حکایتگر ارتباط  ما با یک تاریخ است .

او برترین بانوی جهان ، و بانوی بهشتی بوده است . فاطمه محبوبترین افراد نزد پیامبر بود ، آنچنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده : فاطمه پاره تن من وروشنی دیده ومیوه دل من است . آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می کند و آنچه شادش کند ، مرا شاد می کند ؛ او نخستین کس از اهل بیت من است که به من می پیوندد.

 

حکایاتی از آئین همسرداری وادب زهرا (س):

الف - زهرا از دیدگاه علی (ع) :

پاسخ صریح وزیبای علی (ع) به پیامبر (ص) در فردای عروسی ، فاطمه را بهترین یار ومدد کاردر طاعت حق معرفی می کند . وقتی که پیامبر (ص) از او پرسید : زهرا را چگونه یافتی ؟ عرض کرد : نعم العون علی طاعه الله . فاطمه چه خوب یاوری برای طاعت الهی است ..

 

ب -  ایثار وتعاون زهرا (س) :

ایثار واز خودگذشتگی یکی از مهمترین عوامل استحکام روابط میان اعضای یک مجموعه است ، نمونه ای از ایثار وگذشت در زندگی هر انسانی نشانه بزرگی روح وعلو همت اوست . در زندگی فاطمه (س) وایثار در برابر شوی بزرگش نمونه های بارزی به چشم می خورد . هنگامی که پیامبر آندو را مشغول کار دید از آنها پرسید کدامیک از شما خسته ترید ؟ هر یک از آنها دیگری را مقدم دانسته واو را خسته از مشقت کار ذکر کرد.

 

د - تقسیم کار:

یکی از نمادهای زندگی مشترک زندگی علی (ع) وفاطمه (س) تقسیم مطلوب وظایف ناشی از زندگی مشترک بود . وقتی که پیامبر تقاضا کردند تا کارها را میان آن دو تقسیم کند ، رسول خدا (ص) کارهای خانه را به فاطمه (س) سپرد ومسئولیت خارج از منزل را به علی (ع) واگذار کرد . زهرا (س) بارها اظهار خشنودی می کرد ورضایت خود را از تقسیم ابراز می داشت .

 

ذ - محبت به همسر (رعایت یکدیگر ) :

پیامبر اکرم (ص) بارها دختر وداماد گرامی اش را به محبت یکدیگر سفارش می فرمود . روزی به زهرا فرمودند : دخترم شوهر تو بهترین همسرهاست تو را از نافرمانی او بر حذر می دارم . سپس به علی (ع) فرمود : علی جان به همسرت مهربانی کن زیرا فاطمه پاره تن من است . رنج او رنج من است وشادی او خشنودی من است .

 

ه - رازداری زهرا (س):

روزی فاطمه (س) به حضورپدرش رسید در حالیکه آثار ضعف وگرسنگی از چهره فرخنده اش نمایان بود . رسول خدا (ص) با مشاهده این حالت دستهایش را به سوی آسمان بلند نمود وگفت : خدایا گرسنگی فرزندم را به سیری تبدیل کن ووضع او را سامان بده .

آری زهرا (س) از فقر خانه علی شکوه نمی کند وپیامبر بدون اینکه زهرا سخنی یه او بگوید از ضعف وگرسنگی او باخبر می شود . که این خود یکی از نمونه های پایبندی یه اساس واسرار خانواده است .

 

ز- فداکاری وصبر بر فقر :

صبح یکی از روزها که علی (ع) وفاطمه در کنار هم بودند علی (ع) برای رفع گرسنگی شدید خود از همسرش غذایی را طلب کرد . زهرا (س) گفت : خود دو روز است که چیزی نخورده ام وهر چه در خانه بود برای شما وفرزندان آورده ام .

علی (ع) فرمود : چرا مرا از این امر آگاه نساختی ، تا برای تهیه غذا اندیشه کنم . زهرا (س) پاسخ داد : از خدای خود شرم کردم که چیزی از تو بخواهم که انجام آن برای تو دشوار باشد .

 

ح - نگاه شفا وروح بخش :

امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند : هیچ گاه فاطمه از من نرنجید. واو نیز هرگز مرا نرنجاند . او را به هیچ کاری نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم . وهر گاه بصورت ورخساره اش نظاره می کردم تمام غصه های من برطرف می شد . ودردهایم را فراموش می کردم . بخدا قسم هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود . او نیز هیچ گاه مرا خشمگین نکرد . آری فاطمه (س) برای ایجاد یک محیط آرام وبا صفا در درون خانه بود وآنچه می گفت در جهت اهداف همسر فداکار ودلاورش بود .


Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:48 ب.ظ

Superb facts, Kudos!
brand cialis nl buy cialis online nz cialis taglich cialis kaufen wo only best offers 100mg cialis prix cialis once a da online prescriptions cialis order a sample of cialis cialis flussig click now buy cialis brand
Buy viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:01 ق.ظ

You said it adequately.!
viagra buy no prescription how do you buy viagra buy viagra online without prescription buy cheap viagra online with prescription how do i buy viagra online buy viagra online forum online pharmacy generic viagra viagra with prescription online viagra cheap online cheap viagra online
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 05:22 ب.ظ

Wonderful forum posts. Cheers.
callus pastillas cialis y alcoho venta de cialis canada only best offers 100mg cialis does cialis cause gout weblink price cialis buy cialis cialis free trial cialis mit grapefruitsaft trusted tabled cialis softabs
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 09:59 ب.ظ

Reliable tips. Thank you.
click now buy cialis brand cialis per paypa cialis dosage enter site 20 mg cialis cost cialis for sale in europa cialis canada on line cialis taglich cialis tablets australia how much does a cialis cost buy online cialis 5mg
Cialis pills
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:06 ب.ظ

Thanks a lot. Ample forum posts.

cialis 20 mg best price callus cialis dosage recommendations canadian cialis cialis generico in farmacia fast cialis online purchasing cialis on the internet canada discount drugs cialis the best choice cialis woman dosagem ideal cialis
livejasmin online credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 01:59 ق.ظ
من بسیار خوشحالم که این وب سایت را کشف کردم.
به خاطر این، می خواستم از زمان شما متشکرم
فوق العاده خواندن!! من قطعا همه چیز را دوست داشتم
این و من شما را نجات داد به چیزهای جدید در وب سایت خود نگاه کنید.
weed
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:51 ب.ظ
چیزی که من درک نمی کنم این است که در واقع شما چقدر باهوش تر از آنچه که ممکن است قدردانی می کنید
الان هم همینطور شما بسیار هوشمند هستید بنابراین شما به طور قابل توجهی می دانید
در ارتباط با این موضوع، من به طور جداگانه تولید آن را از بسیاری از آن را در نظر بگیرید
زوایای متعدد مردان و زنان شبیه آن نیستند، مگر اینکه این کار را با زن گاگا انجام دهیم!
مواد غذایی شما عالی است. تمام وقت با آن برخورد کنید!
Nintendo giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 10:02 ب.ظ

Hi, I would like to subscribe for this website to take newest updates, so
where can i do it please help.
cam4 hack generator
سه شنبه 21 آذر 1396 06:57 ب.ظ
من نمی توانم از اظهار نظر خودداری کنم به خوبی نوشته شده!
imvu credit hack
پنجشنبه 9 آذر 1396 10:08 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم وب سایت شما ممکن است دارای مسائل سازگاری مرورگر باشد.
وقتی به وبلاگ شما در IE نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است، اما هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!
دیگر پس از آن، وبلاگ فوق العاده!
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:10 ب.ظ
این پایان دادن به روز من است، اما قبل از پایان من خواندن دارم
این مقاله قابل توجه برای افزایش دانش من.
clash royale gems hack
سه شنبه 9 آبان 1396 05:20 ب.ظ
این پاراگراف فوق العاده به نفع تمام افراد آنلاین است. آنها از آن استفاده می کنند مطمئن هستم.
real psychics
سه شنبه 9 آبان 1396 04:06 ب.ظ
حیرت آور! پست من واقعا قابل توجه است، من دارم
از این نوشتار بسیار آگاه بودم.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 09:59 ق.ظ
به طور معمول من مقاله ای در وبلاگ نمی خوانم، اما من می خواهم بگویم که این نوشتن بسیار من را مجبور کرد
سعی کنید آن را انجام دهید! سبک نوشتن شما شگفت زده شده است
من با تشکراز شما، واقعا پست عالی بود.
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 06:22 ق.ظ
سلام، من گاهی اوقات وبلاگم را خواندهام و همینطور یکسان هستم
یکی و من فقط تعجب می کنم اگر شما می توانید بسیاری از سخنان هرزنامه دریافت کنید؟

اگر پس چگونه آن را کاهش دهید، هر پلاگین یا چیزی که می توانید پیشنهاد دهید؟
من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند بنابراین هر گونه حمایت بسیار قدردانی می شود.
myfreecams token hack
شنبه 29 مهر 1396 10:31 ب.ظ
فقط می خواهم بگویم که مقاله شما شگفت انگیز است. روشنایی در پست شما به سادگی سرد است
و من می توانم فرض کنم شما متخصص در این موضوع هستید. خوب با اجازه شما به من اجازه می دهد که فید خود را به اشتراک بگذارید تا با ارسال آینده آماده شود.

با تشکر یک میلیون و لطفا کار لذت بخش را حفظ کنید.
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 02:43 ب.ظ
پست خوب من چیزی کاملا جدید و چالش آموختم
در وبسایت ها، روزانه به طور روزانه به کار می روند. همیشه جالب خواهد بود که از طریق مطالب دیگر نویسندگان بخوانید و کمی چیز را از وب سایت های دیگر تمرین کنید.
How can you get taller in a week?
یکشنبه 26 شهریور 1396 01:48 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog?

Its very well written; I love what youve got to
say. But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of
text for only having one or two images. Maybe you could space it out
better?
cheap phone psychic reading
شنبه 18 شهریور 1396 08:03 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web
site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I
suppose its ok to use some of your ideas!!
cheap psychics
شنبه 18 شهریور 1396 07:01 ق.ظ
پست های کیفیت کلید برای تمرکز برای بینندگان برای پرداخت سریع بازدید از صفحه وب است، این چیزی است که این سایت
فراهم می کند.
anonymous std testing
جمعه 17 شهریور 1396 11:14 ب.ظ
از آنجا که مدیر این سایت در حال کار است، هیچ
سؤال خیلی کوتاه است، به خاطر آن، مشهور است
به محتوای کیفیت آن.
std clinics near me
جمعه 17 شهریور 1396 10:22 ب.ظ
Hey I am so glad I found your webpage, I really found you by error,
while I was browsing on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank
you for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it
all at the minute but I have bookmarked it and also added in your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the awesome work.
cheap phone psychics
جمعه 17 شهریور 1396 02:53 ب.ظ
سلام! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.
بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر به روز رسانی های جدید هستم.
chaturbate token hack real or fake
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:45 ق.ظ
My brother recommended I might like this web site. He was totally right.
This post truly made my day. You can not imagine just
how much time I had spent for this information!
Thanks!
damagedopinion3.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 09:16 ق.ظ
Good information. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).
I have book marked it for later!
chaturbate token hack virus
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:56 ب.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months
of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?
Darwin
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Hi colleagues, fastidious paragraph and pleasant arguments commented here,
I am really enjoying by these.
Michell
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:54 ب.ظ
Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
!-- Begin k3cod.com Chatroom Code -->
چت روم

كد نوحه

كد مداحی

كد تقویم

دریافت كد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar

مرجع تمامی وبلاگ نویسان جوان

br>

دریافت كد ستاره باران وبلاگ

Digital Clock - Status Bar

مرجع تمامی وبلاگ نویسان جوان

'http://hadith.shiaha.com/rooz.js' language=javascript >